euzg2020 eu2020

СТОПАНСТВО

Концентрацията на стопанските обекти и субекти, образованата работна ръка, големия капацитет на специализираните услуги и високо технологичните стопански сектори представляват главния фактор на развитие на Град Загреб. Със своята атрактивна политика Градското управление непрекъснато развива и реализира иновативни проекти, за което най-добре говорят фактите, че повече от 50% директни чуждестранни влагания и почти една трета от БДП на република Хърватия осъществява Загреб.

Град Загреб, който допринася за осъществяването на стопанското развитие на Р Хърватия с оглед на това, че представлява главно условие за оперативна дейност като индустриално и научно, образователно, изследователско и финансово средище на държавата, подтъква и развива стопанство засновано на предприемчивост, знание и иновативност, както и на стоково-пазарни отношения и услуги, при което развива и образователната система. Чрез тези активности Град Загреб показва, че желае да е приятел на предприемачеството и в рамките на своята юрисдикция в стопанската област и инфраструктура настоява да прави всичко възможно за отваряне на нови работни места и за подобряване материалните перспективи на гражданите.

„Холдинг Загреб”, който е 100% собственост на Град Загреб провежда качествени комунални услуги и други услуги, изисквани от урбанизма. В ролята си на собственик и учредител на „ZICER” (Център за иновации Загреб) Град Загреб е поддръжка за всички, които желаят да се включат в предприемачески активности развивайки нови идеи или продукти
ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ
Транспортни връзки: Град Загреб се намира в централната част на Хърватия, което улеснява бързото му свързване с останалата част както континенталната така и с морския бряг на държавата. Ново построеното летище „Франьо Туджман” се намира на 20 минути от центъра на града и осигурява транспортното му свързване с Европа, Канада , САЩ, Азия и Русия.

Ако обичате повече автотранспорт трябва да знаете, че Загреб се намира на транс-европейските транспортни коридори, които свързват Западна с Източна Европа както и нейните Юг и Север. Хърватските автомагистрали носят белезите на инфраструктурно едни от най-добрите в Европа и ни свързват със съседите ни и всеки кът от Хърватия е лесно достъпен. От Загреб до Адриатическото ни крайбрежие ви трябват към два часа шофиране по магистралите.

Автогарата се намира до самия център на града и свързана е с целия град с което е лесно достъпна. От 44 перона автобусите свързват Загреб с останалите части на Хърватия и с повечето европейски столици.

Железопътните връзки на Загреб свързват града с околните места посредством системата на Градски влакове .

С непрекъснато влагане в обществения транспорт Загреб и в този сегмент оправдава статуса си на Столица, модернизира се и трамвайния парк специално от 2005 г.,когато бяха пуснати в движение първите ниско подови трамваи домашно производство по улиците на Загреб. С довършването на инвестиционния проект за нови автобуси както и тези специализирани за превозване на инвалиди, Загреб се намира между градовете с висок стандарт в обществения превоз.
ЕНЕРГЕТИКА
Град Загреб като столица на Р Хърватия има задължението да провежда ефективна и отговорна енергийна политика както и политика за защита на околната среда с основна цел да се създадат условия за развитие което удовлетворява потребите на сегашната генерация и едновременно в устойчива съгласуваност с природата да подсигурява задоволяването на потребите и на бъдещите генерации. И точно поради това Градската управа провежда плануваните мерки за устойчиво развитие на енергийната система нужни за осъществяване на визията Град Загреб – град на устойчиво развитие.
ОКОЛНА СРЕДА
За да се постигне траен успех на тези стремежи най-важно е да се осъзнае с какво може да допринесе всеки отделен член на обществото за опазване на природата и околната среда и устойчивото развитие а после това да стане всеобщо обществено движение, за което Загреб придава специално внимание към децата и младежите. С тази цел Загреб е донесъл програма за създаването на екологични училища и екологични детски домове, чиито програми са ориентирани към възпитание и образование за опазване на околната среда и природата. Ученето за опазване на природата трябва да започне от най-ранна възраст, че детето да може да развие знание, способности и навик за рационални действия при запазването на природата и околната среда и да бъдат отговорни към природата. По този начин ще осигурим новите генерации да бъдат екологично просветени и съзнателни млади хора които ще носят сега научените навици за сигурно бъдеще.