euzg2020 eu2020

СОЦИАЛНА ЗАЩИТА

Загреб може да се нарече град, който уважава и подтъква отличието във всеки сегмент на функционирането си а най-много в областта на образованието и социалните грижи в които са достигнати високи стандарти в областта на социалните грижи към съгражданите

Като един от градовете с най-висока социална чувствителност в Хърватия голямо внимание получават социалните грижи, осигуряване правата, помощ и защита на онези членове на обществото, които поради независещи от тях причини са се оказали в неблагоприятни условия. Град Загреб полага д допълнителни грижи към гражданите си за подобряване условията на живот за всички възрастови групи от рождението на децата до гражданите в преклонна възраст.

Непрекъснато се следят потребите на гражданите като се взимат мерки за конкретна помощ в прехрана, парична помощ, както и центрове за временно настаняване на бездомни и други социални услуги с които са обхванати всички възрастови групи от новородените до гражданите в преклонна възраст, както и за жертвите на насилие и инвалидите както и други групи на периферията на обществото.

В голяма степен се използват средства от фондовете на ЕС чрез заявяване на проекти до Европейския социален фонд както и до Европейската общност в партньорство със сдруженията и службите на територията на Град Загреб и със съдействие на други локални самоуправи и сдружения извън Хърватия
ВЪЗПИТАНИЕ
По брой на възпитателно-образователни институции както и с различни услуги и програми usluga i programa Град Загреб предоставя много възможности на децата и младите и на онези, които желаят да се образоват чрез системата на целоживотно образование. За качеството на образователните институции свидетелства и фактът, че ученици и студенти от Загреб често получават награди на градски, регионални и международни конкурси в различни клонове на науката и изкуството – мултимедия, IT-технологии и математика. Градът предоставя широк спектър предучилищни детски домове, основни и средни училища на няколко езика – френски, английски и немски на базата на различни национални курикулуми (хълватски, немски, френски, британски и американски) и международно сертифицирани програми: IB диплома, Middle Years и Primary Years, Cambrige Secondary и Advanced квалификации.
ОБРАЗОВАНИЕ
Университетът в Загреб е най-старият, най-големият и в академичния и научно изследователския смисъл е най-големият университет в Република Хърватия и предлага широк спектър висше образование в биомедицинската, биотехнологичната, социално-хуманитарната, природо-математическата, технологичната област и в областта на художествените изкуства. Университетът има важна роля за запазване и опазване на научното, интелектуалното и културното ни наследство, с които хърватската образователна система става конкурентна и бележита в международни ммащаби. Загреб предлага още бройни висши държавни и частни учебни заведения.