euzg2020 eu2020

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Стогодишни гори покриват почти една трета от територията на Град Загреб . Населени са, като на редки места, с автохтонни видове растения добре опазвани през времето. Служат като природни градски оазиси. В областта на селското стопанство и селото, Град Загреб провежда локална селскостопанска политика на целесъобразно развитие, както в близките до града части, така и в по-широките териториални цялости като взима под внимание факта, че Загреб е главният потребител и пазарен център с всичките му природни условия, които определят приоритетни области за селскостопански производителни клонове.
ГОРСКО СТОПАНСТВО
Проектът „Градски градини“ – подготвяне и оборудване на обработваеми площи на поземлените части собственост на Град Загреб е приет отлично а неговият смисъл е да се част от обработваемата земя даде на гражданите за лично ползване за производство на храна (зеленчуци и ягодарство) и цветя за лична употреба. Този проект представлява позитивен пример на природосъобразното използване на градската земя с което се подобрява живота на гражданите в социален, здравен, икономически и екологичен смисъл. Градините правят достъпни здравословната храна и подобряват семейния бюджет на гражданите, допринасят за здравето на околната среда, опазването на биологичното разнообразие и повдигат екологичното съзнание на населението чрез връзката му с околната среда и природата като цяло при използването на свободното време и с популяризирането на здравно изправния начин на живот, както и развитието на партньорство между Град Загреб и неговите жители.

Селската инфраструктура, която се намира непосредно покрай града е голям потенциал за почивка на гражданите които могат да се отдалечат от градската навалица, стреса и ускорения градски живот и където човек може да си доживее мир и спокойствие сред зеленината и пресния чист въздух. Най-голямо богатство са горите край града, които живеят тук вече столетия и в които расте автохтонна растителност запазена от унищожаване и представляват оазис втъкан в структурата на града.

С оглед на единственото съединение на град и село, Град Загреб може да се гордее с развитието на селски туризъм в който са включени посещения на парковете на природата и други паметници на културата в селската среда, разглеждане на панорами от различни превозни средства, удоволствие от посещения на селскостопански домакинства.
 
ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ
Към сто хиляди домашни любимци на територията на града достатъчна са причина Град Загреб да полага грижи с отговорната си политика на защита и грижи за животните, за което са създадени правилници за държане на домашни животни в което участват и служби по опазване на хигиената. Провеждат и специални грижи за защита на напуснатите, ранените и измъчваните животни, на които защита и грижа се предоставят в Зоологическата градина на Загреб и в Убежището на територията на Град Загреб -Думовец.