euzg2020 eu2020

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Град Загреб има дълготрайна здравна традиция и здравна служба развита на високо ниво с основна цел общоприетата концепция „Здраве за всички“ с подсигуряване на всеобхватна медицинска помощ и лечение на всеки гражданин. Здравната защита, запазването и подобряването на здравеопазването в Загреб се осигуряват на три нива на здравна защита (първостепенно, второстепенно и третостепенно), които са свързани помежду си чрез научно и специализирано сътрудничество.
С оглед на факта, че развитието на локалното общество най-напред е обърнато към подобряване на здравето Град Загреб е започнал с провеждането на програми и проекти чиято цел е подобряване на здравното състояние на гражданите и повдигане качеството на живота като се обръща особено внимание на превантивните действия, ранната диагностика, леченито и здравната реабилитация.
В основата на стратегията „Здраве за всички“ стои достигането на пълен здравен потенциал за траенето на човешкия живот, както и за намаляване на най-честите заболявания и повреди в днешно време.
Град Загреб участва и в проекта на световната здравна организация „Здрави градове“ , което силно допринася развитието на опазването на околната среда насърчаването на здравословен начин на живот и добрите отношения между хората в града, преориентирането на здравните служби към превантивна медицина и към подобряване на здравето въобще, с една дума – към политиката за явното здраве.
СПОРТ
Носител на спортните активности за Град Загреб е Спортния съюз Загреб, който подтиква, насърчава напредъка и развива политика за подобряване дейността по спорта. Развитието на спорта в Загреб се засновава на това, да колкото е възможно повече граждани бъдат включени в активните спортни програми, в развитието на млади спортисти и създаване на постоянен растеж броя на спортистите със забележителни резултати.
РЕКРЕАЦИЯ
На талантливите спортисти , а специално на носителите на градски и национални отличия се настоява предоставяне на най-добри условия за спортната им подготовка за участието им в републикански и международни състезания. Едновременно с това се създават условия за участие на инвалидни лица и лица със слаб слух в спортни прояви и състезания. За тези цели Град Загреб има на разполагане 162 собствена спортна обекта в които бройната спортна популация провежда широка активна програма. Спортните обекти в Загреб служат и за много международни спортни прояви със световно значение.
Спортът в Загреб се гордее с факта, че най-големия брой спортни отличия получени на международни състезания принадлежат на Загреб. Между различните спортни активности Град Загреб организира и много масови спортни активности между които са „Спорт за всички” и „Световен ден на пешеходците“, „Маратон в Загреб” и други.
Спортът в цифри: Спортен съюз на Град Загреб и 71 членове като сдружения от които 61 съюза, 6 присъединени членове и 3 временни членове; към 800 клуба и към 20 спортни специализирани организации; 18.500 активни спортисти в средно възрастова групата, 40 000 юноши спортисти и още към 50 000 любители на спорта; към 1.100 сдружения, търговски дружества и търговски дружества и институции действащи в Загреб със законосъобразна регистрация, които събират своите членове и провеждат различни спортни активности и програми; 162 спортни обекти собственост на Град Загреб.
ВЕЛОСИПЕДИЗЪМ
Велосипедният спорт предоставя бърз транспорт до желаното място на близо и далеч, здравословно упражнение, екологично решение на предвижването, спортуване и ободряваща почивка. Велосипедният спорт става все по-популярен спорт а Град Загреб през последните години все по-интензивно влага средства в този спорт с прокарването на нужна инфраструктура и подтъква гражданите и туристите колкото е възможно по-често да използват велосипеда като преводно средство.
В град Загреб велосипедното движение става все по-важно и с оглед на замърсената атмосфера от големия брой автомобили и на транспортните задръствания в града. За велосипедистите осигуряваме свободно движение през града, следим опита на другите градове, разширяваме мрежата от велосипедни пътеки и въздигаме културата на велосипедното движене.

Листовка >