euzg2020 eu2020

Град, в който е удоволствие да аойдеш

По стандартите пригодени към потребностите и желанията на жителите
на Загреб и в същото време отговарят на нуждите на туристите и партньорите в оперативни дейности, Загреб е средноевропейски оазис за всички, които желаят да живеят в една угодна атмосфера както за вложители, така и за онези, които желаят да се запознаят с неговата богата история и да преживеят много истории и преживявания от миналото му, които се предлагат. Удивителното гостоприемство на неговите граждани и богатството от предлагани туристически атракции са причината град Загреб да бъде прогласяван три години подред за най-хубавата Коледна дестинация в Европа през. Но освен през Коледно време градът ще ви омагьоса и през цялата година както с парковете богати на зеленина и езера, така и с гористите склонове на Медведница, с фонтани и паметници, с цветни алеи, с площадите и улиците си, в които се намират безброй прекрасни кътчета които ще останат за винаги в сърцата на посетителите.
Град Загреб е един от социално най-чувствителните градове в Република Хърватия, който на своите граждани предоставя сигурност и по-висок стандарт на живеене, което се постига чрез вземане на социални мерки и грижи за инвалидните лица, пенсионерите, децата и семействата, както и за студентите, с активна поддръжка на хуманитарни и социални програми на разни сдружения.
Загреб е и седалище на Хърватския Парламент, Правителството и на Президента на Републиката.
Устройство на Града
Устройство на Града
Град Загреб върши всички активности по управлението както на града, така и на принадлежащата му област и участва в държавното управление чрез управленческите тела на Град Загреб.

Управленческо тяло на Град Загреб :
Общинското събрание като представляващо тяло

Общинското събрание на Град Загреб представлява гражданите и донася актове в рамките на самоуправлението на Град Загреб и върши други законосъобразни действия съгласно Устава на Град Загреб. Представителите на Общинското събрание се избират от гражданите на изборите.  

Кметът като изпълнително тяло.
Кметът на Град Загреб представлява и застъпва Град Загреб и е носител на изпълнителните дейности в Град Загреб. Кмета и неговите двама заместника се избират от гражданите на изборите. С решение за устройството и обсега на работа на управленческите тела устроени са 12 градски служби, 1 градско учреждение и 3 експертни служби.

Местно самоуправление: състои се от 17 градски квартала и 218 местни общности чрез които гражданите посредством директно избраните си локални представители участват при решаването на различни въпроси, които въздействат на техния битов живот и работа в тесните рамки на локалните единици. Кварталните Съвети участват активно в управлението на града от 2001г и от тогава, от година на година все повече допринасят за удовлетворяване на комуналните и други общи потреби на гражданите в широките рамки на територията на града, а най-много с все по-успешно плануване и провеждане на малки комунални акции. От 2009 г в тези активности се включват и съветите на местните единици за управление.
Население
демографски мерки
Основната цел на Град Загреб е да предостави на своите граждани, а специално на младите, семействата, пенсионерите и на социално най-засегнатите качествен и сигурен живот. Вече няколко години подред Загреб отбелязва константен демографски растеж в резултат на положинелните насърчителни демографски мерки.

Град Загреб е мултикултурно средище на Република Хърватия на територията на което традиционно живеят граждани с различни етнически, културни и вероизповедни характеристики и определения, които на извънреден начин допринасят за богатството в различията на стопанския, културния и всеки друг начин на живот.

Град Загреб защитава и уважава човешките права, социалната защита и участието на гражданите във всекидневния живот. Във връзка с това някои от целите са: подобряване на равноправността на половете в обществения живот и семейството, премахване на расовите и други дискриминации, защита правата на полови, расни и национални, верски и други малцинства и подобряване на техните права и свободи. При това, се насърчава развитието на цивилната общност и правата на различните участници застъпващи потребите и интересите на отделни групи граждани в локалните общности.