euzg2020 eu2020

Встъпителна реч на кмета на Град Загреб

Достатъчно голям да бъде столица и достатъчно малък за удобен живот, нашият град е живял столетия наред под защитата на планината Медведница и успокояван от низината на бистрата река Сава.
Любопитно е да откриете защо пътниците, които само преминават, са превзети от желанието да останат в него още няколко дни и защо тези, които веднъж са останали, изпитват непреодолимо желание да се върнат отново, а тези, които почувстват пулса на града и живота в Загреб, пожелават да останат за винаги в него.
Хората и природата в Загреб живеят в хармония и нашето желание да постигнем оптимално равновесие между удобствата на живеене и продуктивността на труда винаги е било на първо място.

Кметството ускорено поставя стандарти, които са насочени към потребите на градското население, а на гостите и партньорите предоставяме оптимални условия за оперативна дейност, а на посетителите желаем да открием с какво се гордее нашият Загреб.

В ролята си на кмет, и като пръв между еднаквите, вече повече от десетилетие настоявам да станем конкурентни и отлични, а сигурността в нашия град да бъде на високо ниво.

Ваш кмет Милан Бандич

Милан Бандич, кмет
Милан Бандич, кмет
Д-р на науките Йелена Павичич Вукичевич , заместник кмет
Д-р на науките Йелена Павичич Вукичевич , заместник кмет
Доц. д-р на науките Оливера Майич, заместник кмет
Доц. д-р на науките Оливера Майич, заместник кмет
Проф. д-р на науките Драго Пъргомет , председател на Общинското събрание на Град Загреб
Проф. д-р на науките Драго Пъргомет , председател на Общинското събрание на Град Загреб