euzg2020 eu2020

ЗА ЗАГРЕБ

По стандартите пригодени към потребностите и желанията на жителите на Загреб и в същото време отговарят на нуждите на туристите и партньорите в оперативни дейности, Загреб е средноевропейски оазис за всички, които желаят да живеят в една угодна атмосфера както за вложители, така и за онези, които желаят да се запознаят с неговата богата история и да преживеят много истории и преживявания от миналото му, които се предлагат.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

СОЦИАЛНА ЗАЩИТА – ВЪЗПИТАНИЕ - ОБРАЗОВАНИЕ

Загреб може да се нарече град, който уважава и подтъква отличието във всеки сегмент на функционирането си а най-много в областта на образованието и социалните грижи в които са достигнати високи стандарти в областта на социалните грижи към съгражданите.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

СТОПАНСТВО-ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ-ЕНЕРГЕТИКА-ОКОЛНА СРЕДА

Концентрацията на стопанските обекти и субекти, образованата работна ръка, големия капацитет на специализираните услуги и високо технологичните стопански сектори представляват главния фактор на развитие на Град Загреб.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – СПОРТ – РЕКРЕАЦИЯ - ВЕЛОСИПЕДИЗЪМ

Град Загреб има дълготрайна здравна традиция и здравна служба развита на високо ниво с основна цел общоприетата концепция „Здраве за всички“ с подсигуряване на всеобхватна медицинска помощ и лечение на всеки гражданин.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

КУЛТУРА-ТУРИЗЪМ

С поддържане енергията и визията на художника-творец както и на всички видове иновативни индустрии, които дават преднина на различията в творчеството в другите земи по света, подтъквайки сътрудничеството и размяната на творци, Загреб настоява да на своите граждани и гости предостави единствено културно преживяване в световен размер.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО- ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГРИЖА ЗА ЖИВОТНИТЕ

Стогодишни гори покриват почти една трета от територията на Град Загреб.
НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ